آموزش گل رز روبان

 

وسایل مورد نیاز:

  • روبان 25 میلیمتر باتیک
  • سوزن روبان دوزی
  • پارچه مخمل
  • کارگاه

 

مرحله اول: طرح را بر روی پارچه پیاده کنین.

 

مرحله دوم : از دایره اوله مرکز گل سوزن را دراورید و همانند عکس شلال ساده بزنین.

 

مرحله سوم :  برای سرگل چهارعدد شلال ساده بزنین.

 

مرحله چهارم : گلبرگ پنجم را بصورت شلال اوریب بزنین.

 

مرحله پنجم: گلبرگ را مخالف گلبرگ قبلی از سمت چپ بصورت اوریب بزنین.

 

مرحله ششم : شش عدد شلال اوریب ، سپس گلبرگ های بعدی را شلال ساده بزنین.

 

مرحله هفتم: گلبرگ های آخری را شلال ساده بزنین.

 

مرحله هشتم: داخل گل را با روبان 7 میلیمتر باتیک تکمیل کنید.

برای آموزش دیدن هرچه بهتر گلهای برزیلی پیشنهاد میشود کتابهای آموزش روباندوزی، نوشته خانم آفاق امیریان رو تهیه فرمایید.


سایر مقالات
نظرات کاربران
ارسال نظر