غنچه آنالیا

         

لوازم مورد نیاز:

  • روبان 4 سانت سیم دار با حاشیه طلایی
  • روبان 4سانت سیم دار ، برای برگ
  • دستگاه هویه
  • خط کش
  • سوزن و نخ

 

 

مرحله اول : 50 سانت از روبان را بچینید و به 5 قسمت 10 سانتی تقسیم کرده و علامت بزنین.

از سر روبان تا قسمت علامت زده شده بصورت اوریب کوک بزنین و قسمت بعدی را مخالف قبلی که به شکل هفت و هشت شود.

 

 

مرحله دوم : کوک ها را بکشید تا روبان جمع و قسمت های گلبرگ را مرتب کنید و در اخر نخ را محکم کنید.

 

مرحله سوم : برای آماده کردن برگ و کاسبرگ ،10 سانتیمتر از روبان را بچینید سپس بر روی هم تا بزنین . خط کش را بصورت اوریب بر روی روبان گذاشته وبا هویه قسمت کوچکتر را جدا کنید.

 

مرحله چهارم: روبان هویه شده باید به شکل زیر شود.

 

مرحله پنجم : روبان را تا کنید و از قسمت هویه شده تا انتهای برگ، اوریب کوک بزنین.

 

مرحله ششم : کمی کوک ها را بکشید و از پشت برگ ، نخ را محکم کنین.

 

مرحله هفتم: دو گلبرگ گل را بر روی گلبرگ های دیگر تا کنید و برگ را به گل کوک بزنین ، غنچه ما اینک شکل میگیرد.

 

مرحله آخر: غنچه آماده شده را میتوانید در کنار گل های روبانی که از قبل آماده کرده اید مونتاژ کنید.

 


سایر مقالات
نظرات کاربران
ارسال نظر
رایانش ابری سپهر طراحی شده توسط