گل رومی

 

 

لوازم مورد نیاز:

  • روبان سیم دار 4 سانتی متر
  • مروارید بزرگ
  • سوزن و نخ

 

 

 

مرحله اول : یک سر روبان را به داخل تا بزنین که به شکل مثلث شود.

 

مرحله دوم : سمت دیگر روبان را بصورت مثلثی همانند مرحله قبل به سمت داخل تا بزنین. اینک دو مثلث جداگانه تشکیل میشود.

 

مرحله سوم : یکی از مثلث ها را  بر روی دیگری برگردانید و به روبان تا شده سوزن ته گرد بزنین که جا بجا نشود.

 

مرحله چهارم : روبان تا شده ی مثلثی شکل را بر روی روبان تا نشده  برگردانید.

 

مرحله پنجم : تاهای بعدی باید همگی هم راستای مراحل قبلی تا شود که به شکل مثلث در بیاید.

 

مرحله ششم : اگر یک متر از روبان را تا بزنین همانند شکل زیر غنچه ی گل رومی تکمیل میشود.

 

مرحله هفتم : غنچه را میتوانید در کنار گل های روبان خود بر روی کار مونتاژ کنید.

 

مرحله آخر : و اگر 4 متر از روبان را تا کنید و کوک بزنید سپس  انتهای روبان را به ابتدای آن وصل کنید روبان تا شده به صورت دایره در می اید و گل رومی شکل میگیرد.

در اخر مروارید بزرگ را در مرکز گل نصب کنید.

 


سایر مقالات
نظرات کاربران
ارسال نظر
رایانش ابری سپهر طراحی شده توسط