• ۱
  • ۲
  • ۳
  • ۴
  • ۵
  • ۶
  • ۷
  • ۸
  • ۹
  • خرج کارهای فلزی
خرج کارهای فلزی
12000
موجود

معرفی و مشخصات کالا

خرج کارهای فلزی
وزن هر بسته حدود ٢٠ گرم
کد ١ و ٧ هر بسته حدود ٨۶ عدد
کد چهار حدود ۵۵ عدد
کد ۵ و ۶ حدود ١١٠ عدد
کد ٨ و ٩ حدود ١١٠ عدد
کد ١٠ و ١١ حدود ١۴٠ عدد
کریستال داخل تصویر خرج کارها شماره ٨ هست با توجه به اونها سایز خرج کارها رو میتونید بهتر حدس بزنید
تمامی کدها هر بسته ١٢٠٠٠ تومان
کد چهار هر بسته ٩٠٠٠
وزن کد چهار ١۵ گرم هست
معرفی و مشخصات کالا
نظرات کاربران
ارسال نظر
رایانش ابری سپهر طراحی شده توسط