• photo_۲۰۲۱-۰۳-۱۰_۱۲-۳۰-۳۰
  • photo_۲۰۲۱-۰۳-۱۰_۱۲-۳۰-۳۸
  • photo_۲۰۲۱-۰۳-۱۰_۱۲-۳۱-۰۵
  • photo_۲۰۲۱-۰۳-۱۰_۱۲-۳۱-۰۷
  • photo_۲۰۲۱-۰۳-۱۰_۱۲-۳۱-۱۰
  • photo_۲۰۲۱-۰۳-۱۰_۱۲-۳۱-۱۳
  • دهانه فلزی
دهانه فلزی
74000
موجود

معرفی و مشخصات کالا

سایز همه دهانه ها از کد ۵۱ تا ۵۵ حدود ۲۰ سانتیمتر
سایز دهانه ۱۳ و ۱۴ حدود ۱۸ سانتیمتر
معرفی و مشخصات کالا
نظرات کاربران
ارسال نظر
رایانش ابری سپهر طراحی شده توسط