• photo_۲۰۲۰-۱۲-۰۵_۲۲-۴۳-۳۷
 • photo_۲۰۲۰-۱۲-۰۵_۲۲-۴۳-۳۹
 • photo_۲۰۲۰-۱۲-۰۵_۲۲-۴۳-۴۱
 • photo_۲۰۲۰-۱۲-۰۵_۲۲-۴۳-۴۳
 • photo_۲۰۲۰-۱۲-۰۵_۲۲-۴۳-۴۵
 • photo_۲۰۲۰-۱۲-۰۵_۲۲-۴۳-۴۷
 • photo_۲۰۲۰-۱۲-۰۵_۲۲-۴۳-۴۹
 • photo_۲۰۲۰-۱۲-۰۵_۲۲-۴۳-۵۱
 • photo_۲۰۲۰-۱۲-۰۵_۲۲-۴۳-۵۴
 • photo_۲۰۲۰-۱۲-۰۵_۲۲-۴۳-۵۸
 • photo_۲۰۲۰-۱۲-۰۵_۲۲-۴۴-۰۱
 • پولک مات و براق
پولک مات و براق
20000
موجود

معرفی و مشخصات کالا

پولکهای ساده مات یا براق شماره ۵ مناسب استفاده در انواع دوختهای تزیینی و جواهردوزی می باشد.
معرفی و مشخصات کالا
نظرات کاربران
ارسال نظر
رایانش ابری سپهر طراحی شده توسط