• photo_۲۰۲۱-۰۱-۳۰_۲۳-۰۹-۳۷
  • photo_۲۰۲۱-۰۱-۳۰_۲۳-۰۹-۴۰
  • photo_۲۰۲۱-۰۱-۳۰_۲۳-۰۹-۴۵
  • photo_۲۰۲۱-۰۱-۳۰_۲۳-۰۹-۵۳
  • photo_۲۰۲۱-۰۱-۳۰_۲۳-۰۹-۵۷
  • photo_۲۰۲۱-۰۱-۳۰_۲۳-۱۰-۰۴
  • photo_۲۰۲۱-۰۱-۳۰_۲۳-۱۰-۰۸
  • photo_۲۰۲۱-۰۱-۳۰_۲۳-۱۰-۱۱
  • photo_۲۰۲۱-۰۱-۳۰_۲۳-۱۰-۱۷
  • قیطان خط دار
قیطان خط دار
26000
موجود

معرفی و مشخصات کالا

قیطان خط دار با عرض ۷ میل مناسب دوخت های تزیینی از جمله درباری دوزی و شیبوری می باشد. هر بسته حدود ۳۳ متر می باشد.
معرفی و مشخصات کالا
نظرات کاربران
ارسال نظر
رایانش ابری سپهر طراحی شده توسط