• bc5cb1e4-2cb4-4261-8271-fa62ef6d243b
  • bc3f3676-290b-41ea-b489-8c476e474cd9
  • dfca9ef2-c57d-4ead-a7fa-270c82ab3c70
  • ملیله شکسته
ملیله شکسته
11000
موجود

معرفی و مشخصات کالا

ملیله شکسته ساخت چین با کیفیت مشابه ژاپن در کدهای ۱ تا ۶ و کیفیت معمولی کد ۷ تا ۱۰
قیمت هر بسته با وزن خالص حدود ۱۱ گرم
کد ۱ تا ۶ هر قوطی ۱۱۰۰۰ تومان
کد ۷ تا ۱۰ هر قوطی ۶۰۰۰ تومان
معرفی و مشخصات کالا
نظرات کاربران
ارسال نظر
رایانش ابری سپهر طراحی شده توسط