• photo_۲۰۲۱-۰۴-۰۲_۱۲-۵۷-۴۱
  • photo_۲۰۲۱-۰۴-۰۲_۱۲-۵۷-۴۳
  • photo_۲۰۲۱-۰۴-۰۲_۱۲-۵۷-۴۶
  • بلرسان
بلرسان
26000
موجود

معرفی و مشخصات کالا

انواع بلرسان
قیمت بسته حدودا ٢٠ گرمی رنگ بژ ٢۶٠٠٠
قیمت بسته ٢٠ گرمی بقیه رنگها ٣٢٠٠٠
هر بسته حدود ۴ متر
فقط رنگ بژ برای سفارش کیلویی موجوده
معرفی و مشخصات کالا
نظرات کاربران
ارسال نظر
رایانش ابری سپهر طراحی شده توسط