• 1803 (2)
 • 1806 (2)
 • 1807 (2)
 • 1808 (2)
 • 1820 (2)
 • 1829 (2)
 • 1824 (2)
 • 1830 (2)
 • 1831 (2)
 • 1836 (2)
 • 1844 (2)
 • 1840 (2)
 • 1846 (2)
 • 1847 (2)
 • 1860 (2)
 • 1891 (2)
 • 1893 (2)
 • 1895 (2)
 • 1898 (2)
 • رنگ پارچه سوداکو (اوپک)
رنگ پارچه سوداکو (اوپک)
33000
موجود

معرفی و مشخصات کالا

رنگ اوپک (پوششی) پارچه سوداکو : پس از اجرا بر روی سطح پارچه و تثبیت نهایی، قابل شست و شو بوده و علیرغم نفوذ بالا و پوشانندگی خوب، لطافت پارچه را حفظ میکند. قابل استفاده بر روی انواع پارچه های: طبیعی، مخلوط شده با طبیعی، و کتان میباشد و بعلاوه اثر مطلوبی را بر پارچه های بافت دار ، ضخیم و یا تیره میگذارد.
معرفی و مشخصات کالا
نظرات کاربران
ارسال نظر
رایانش ابری سپهر طراحی شده توسط