• 2802 (2)
 • 2808 (2)
 • 2806 (2)
 • 2815 (2)
 • 2828 (2)
 • 2824 (2)
 • 2839 (2)
 • 2847 (2)
 • 2844 (2)
 • 2853 (2)
 • 2893 (2)
 • رنگ پارچه سوداکو (ترنسپرنت)
رنگ پارچه سوداکو (ترنسپرنت)
33000
موجود

معرفی و مشخصات کالا

رنگ ترنسپرنت (پوششی) شفاف سوداکو
پس از اجرا برروی سطح پارچه قابل شستشو بوده، قدرت نفوذ و پخش رنگی خوب بر روی پارچه هایی با زمینه های روشن در تکنیک های آبرنگی دارد. رنگها قابلیت ترکیب با یکدیگر بوده و با قرار گرفتن ۱۹ رنگ در سری ترنسپرنت این محصول، متنوع ترین انتخاب رنگی به مصرف کننده ارائه شده است.
معرفی و مشخصات کالا
نظرات کاربران
ارسال نظر
رایانش ابری سپهر طراحی شده توسط