گل رز ساتن

گل رز ساتن

آموزش گل رز ساتن

 

                                                                                             آموزش گل رز

وسایل مورد نیاز:

پارچه ساتن در ابعاد 7 * 60 سانتیمتر

نخ و سوزن

 

مرحله اول : یک گوشه را تا کرده که بصورت  مثلث شود و سوزن زده  که جا بجا نگردد.

 

مرحله دوم:  تای بعدی روبرو همان مثلث و به همان صورت و برگردانید برروی قبلی.

 

محله سوم : مراحل قبلی تکرار کنید.

 

مرحله چهارم: مراحل قبلی تکرار کنید.

 

محله پنجم : و بازمراحل قبلی تکرار کنید.

 

مرحله ششم : برای اطمینال از درست بودن مراحل انجام داده شده ، در آخرباید پارچه بشکل مربع شود.

 

مرحله هفتم:در این مرحله کوک بزنید و نخ را بکشید.

 

مرحله آخر:  بصورت منظم پارچه را جمع کنید و ته گل را بست بزنید که محکم شود.

 


مقالات

گل شقایق

آموزش ساخت گل شقایق با روبان سیم دار عرض ۳۸ میلیمتر

نظرات کاربران
ارسال نظر