گل رومی

گل رومی

آموزش گل رومی

 

                                                        گل رومی

 

 

لوازم مورد نیاز:

  • روبان سیم دار 4 سانتی متر
  • مروارید بزرگ
  • سوزن و نخ

 

 

 

مرحله اول : یک سر روبان را به داخل تا بزنین که به شکل مثلث شود.

 

مرحله دوم : سمت دیگر روبان را بصورت مثلثی همانند مرحله قبل به سمت داخل تا بزنین. اینک دو مثلث جداگانه تشکیل میشود.

 

مرحله سوم : یکی از مثلث ها را  بر روی دیگری برگردانید و به روبان تا شده سوزن ته گرد بزنین که جا بجا نشود.

 

مرحله چهارم : روبان تا شده ی مثلثی شکل را بر روی روبان تا نشده  برگردانید.

 

مرحله پنجم : تاهای بعدی باید همگی هم راستای مراحل قبلی تا شود که به شکل مثلث در بیاید.

 

مرحله ششم : اگر یک متر از روبان را تا بزنین همانند شکل زیر غنچه ی گل رومی تکمیل میشود.

 

مرحله هفتم : غنچه را میتوانید در کنار گل های روبان خود بر روی کار مونتاژ کنید.

 

مرحله آخر : و اگر 4 متر از روبان را تا کنید و کوک بزنید سپس  انتهای روبان را به ابتدای آن وصل کنید روبان تا شده به صورت دایره در می اید و گل رومی شکل میگیرد.

در اخر مروارید بزرگ را در مرکز گل نصب کنید.

 


مقالات

گل شقایق

آموزش ساخت گل شقایق با روبان سیم دار عرض ۳۸ میلیمتر

نظرات کاربران
ارسال نظر