قیطان خط دار

45000

قیطان خط دار با عرض ۷ میلیمتر مناسب دوخت های تزیینی از جمله درباری دوزی و شیبوری می باشد. هر بسته حدود ۳۲ متر می باشد.

کد