قیطان خط دار

26000

قیطان خط دار با عرض ۷ میل مناسب دوخت های تزیینی از جمله درباری دوزی و شیبوری می باشد. هر بسته حدود ۳۳ متر می باشد.