پایه کارگاه دوگیره

980000

پایه نگه دارنده کارگاه که همراه با دو گیره برای شرایط و کارگاه های مختلف طراحی شده است. جنس این سری دقیقا شبیه مدلهای قبلی از ام دی اف درجه یک روکش دار هست .