خودکار حرارتی - پک ۲۰ عددی

60000

خودکار حرارتی مناسب کشیدن الگو روی انواع پارچه است، همانطور که از اسم این کالا مشخصه این خودکار توسط حرارت اتو، فندک یا سشوار قابل پاک شدن از روی پارچه میباشد.
هر پک خودکار شامل ۲۰ عدد خودکار از چهار رنگ مختلف است.