• d782c70b-28b6-4e12-9bb5-72634c35a196
  • d41aed1f-edeb-4650-b435-10d1cbbcbea2
  • قیچی های طرحدار با تیغه استیل
قیچی های طرحدار با تیغه استیل
168000
موجود

معرفی و مشخصات کالا

قیچی های طرحدار با تیغه های استیل
مشخصات کد ۱۵ تا ۱۹
طول قیچی ۱۲ سانتیمتر
طول تیغه ۳ سانتیمتر
مشخصات کد ۵۵ تا ۵۸
طول قیچی ۱۲.۵ سانتیمتر
طول تیغه ۴ سانتیمتر
معرفی و مشخصات کالا
نظرات کاربران
ارسال نظر
رایانش ابری سپهر طراحی شده توسط