نخ گلدوزی داریا

پک نخ ۴۶ رنگ خیاطی مارک داریا مناسب استفاده با دست و چرخ قیمت پک کامل بدون بسته بندی ۱۰۰ هزار تومان و همین سری در بسته بندی ۱۳۵۰۰۰ تومان می باشد.