پک کامل نخ گلدوزی 45 تایی

200000

پک کامل نخ گلدوزی 45 تایی
نخ های ابریشمی چند رنگ یا باتیک

مناسب گلدوزی با دست

لطفا توجه داشته باشید سایز بندی بطور تقریبی می باشد.