نخ آیرو (پنگوئن)

86000

کاتالوگ نخهای کلافی و طیف بندی شده آیرو
این نخ ها مناسب گلدوزی با دست و شماره دوزی می باشد.
نخها در ۱۰ طیف رنگی ٢۴ عددی موجوده و اسم هر طیف پایین تصاویر نوشته شده
هر کلاف شامل ٨ متر نخ می باشد .