نخ مولتی کالر Airo

98000

نخهای آیرو مناسب گلدوزی با دست
سری مولتی کالر شامل ۲۴ عدد کلاف و هر کلاف شامل ٨ متر نخ می باشد.