نخ مولتی کالر آیرو بوبین پیچ شده

148000

نخ های آیرو سری مولتی کالر بوبین پیچ شده
این نخ ها مناسب گلدوزی با دست می باشد.
هر کلاف یا بوبین شامل ٨ متر