قیچی خیاطی ۲۵ سانت

170000

قیچی درجه یک خیاطی ۲۵ سانت ساخت تایوان