دهانه فلزی بزرگ

88000

دهانه فلزی سایز بزرگ با کیفیت رنگ و نگین شیشه ای خوب