نخ گلابتون پک ۸ تایی مخصوص تمبور

0

پک ۶ تایی نخ گلابتون مناسب سوزن تمبور