پولک مات و براق

پولکهای ساده مات یا براق شماره ۵ مناسب استفاده در انواع دوختهای تزیینی و جواهردوزی می باشد.