منجوق های رنگی

17000

منجوق های رنگی با تنوع بیش از ۴۰ رنگ مناسب جواهردوزی، منجوق بافت و ... می باشد وزن خالص در هر بسته بندی ۱۳ گرم می باشد.