پارچه شیبوری

50000

پارچه یا روبان شیبوری از سری لوازم هنری است که با سابقه چندین ساله در کشور ژاپن برای کارهای هنری استفاده میشده. مهمترین اولویت شیبوری جنس لطیف و چروکهای ماندگار روی پارچه می باشد که کارخانه مجستیک ترکیه از عهده هر دو این موارد به خوبی بر آمده.,
پارچه های ساده از جنس ابریشم مصنوعی، با طول ۱ متر و عرض ۱۰ سانتیمتر
پارچه های رنگ شده از جنس ساتن، طول ۱۵۰ سانتیمتر و عرض ۲۰ سانتیمتر می باشند.

رنگ