سرمه های رنگی

30000

سرمه های رنگی برای سرمه دوزی، جواهردوزی، کتیبه دوزی و دوختهای سنتی کاربرد دارد وزن هر بسته ۱۵ گرم میباشد.