بلرسان های رنگی

32000

بلرسان های رنگی با کیفیت عالی مناسب انواع دوردوزی ، دوخت پیکسل و جواهردوزی می باشد .
موجود در بسته بندی های ٢٠ گرمی یا حدودا ۴ تا ۵ متری