پک سه تایی سوزن تمبور

470000

پک سه تایی سوزن تمبور شامل یک عدد سوزن شماره ۷۰ با دسته، یک عدد سوزن شماره ۹۰ با دسته، یک عدد سوزن یدک شماره ۷۰ می باشد. سوزن شماره ۷۰ مناسب منجوق و شماره ۹۰ مناسب دوخت مهره های درشتر مثل مروارید یا گلدوزی می باشد.