قیچی خیاطی ۲۵ سانت

190000

قیچی درجه یک خیاطی ۲۵ سانت ساخت تایوان