قیچی خیاطی ۲۵ سانت

145000

قیچی درجه یک خیاطی ۲۵ سانت ساخت تایوان