قیچی خیاطی ۲۰ سانت

145000

قیچی ۲۰ سانتیمتری ساخت تایوان