برس ترکیب کننده کچه

185000

برس ترکیب کننده الیاف کچه بصورت جفت به فروش میرسد.
برس ترکیب کننده الیاف کچه جهت ترکیب کردن الیاف در تزیینات نمدی استفاده میشود.