نخ گلابتون پک ۸ تایی مخصوص تمبور

64000

پک ۶ تایی نخ گلابتون مناسب سوزن تمبور