نخ گلابتون پک ۸ تایی مخصوص تمبور

80000

پک ۶ تایی نخ گلابتون مناسب سوزن تمبور