نخ گلابتون مخصوص تمبور

38000

پک ۶ تایی نخ گلابتون مناسب سوزن تمبور