دهانه های سلطنتی

179000

خاص ترین و کمیاب ترین نوع دهانه های فلزی کیف معروف به دهانه های سلطنتی یا روسی
کیفیت ساخت این دهانه ها بسیار بهتر از مدلهای معمولی موجود در بازار هست
این دهانه ها در دو نوع قابدار پیچی و دوخت موجودن که مدل مربوط به هر کدوم پایبن تصویر نوشته شده
.
منظور از سایز نوشته شده پایین تصاویر مثل بقیه مدلهای قبلی ما، فاصله بین دوتا لولای پایین دهانه ها هست.
این مدل ها در بازار جهانی با همین سایزها عرضه میشن و نمونه بزرگتر اون موجود نیست