زنجیر کیف

17000

زنجیر کیف موجود در چهار رنگ طلایی، نقره ای، آنتیک و مشکی با کیفیت مناسب طول هر زنجیر ۱۲۰ سانتیمتر می باشد.

زنجیر کیف موجود در چهار رنگ طلایی، نقره ای، آنتیک و مشکی با کیفیت مناسب طول هر زنجیر ۱۲۰ سانتیمتر می باشد.

رنگ
  • طلایی
  • نقره ای
  • آنتیک
  • مشکی