زنجیر کیف

17000

زنجیر کیف موجود در چهار رنگ طلایی، نقره ای، آنتیک و مشکی با کیفیت مناسب طول هر زنجیر ۱۲۰ سانتیمتر می باشد.

زنجیر کیف موجود در چهار رنگ طلایی، نقره ای، آنتیک و مشکی با کیفیت مناسب طول هر زنجیر ۱۲۰ سانتیمتر می باشد.

رنگ