دهانه های فلزی کیف

130000

دهانه های فلزی کد ۹ و ۱۰ با عرض ۲۰ سانتیمتر دارای کیفیت رنگ و نگین شیشه ای خوب مناسب دوخت کیف هست .
ابعاد دهانه ها در تصاویر موجود است.

کد
  • ۱۰