دهانه های فلزی کیف مدل ال

76000

دهانه های فلزی ۶ و ۷ و ۸ بترتیب ۱۵ و ۱۶.۵ و ۱۸ سانتیمتر دارای کیفیت رنگ و نگین شیشه ای خوب مناسب دوخت کیف پول، کیف موبایل، کیف کارتی هستند.
ابعاد دهانه ها در تصاویر موجود است.

کد