دهانه های فلزی کیف کد ۱و۲

92000

دهانه های فلزی سایز دهانه های ۱ و ۲ هر دو ۲۰.۵ سانتیمتر دارای کیفیت رنگ و نگین شیشه ای خوب، موجود در دو رنگ طلایی و آنتیک مناسب دوخت کیف هستند .
ابعاد دهانه ها در تصاویر موجود است.

کد