دهانه های فلزی کیف کد 5

دهانه های فلزی سایز دهانه های 5 18.۵ سانتیمتر دارای کیفیت رنگ و نگین شیشه ای خوب، موجود در دو رنگ طلایی و آنتیک مناسب دوخت کیف هستند.
ابعاد دهانه ها در تصاویر موجود است.