کارگاه فنری، فلزی یا اهرمی (نورگه)

90000

کارگاه فنری، فلزی یا اهرمی (نورگه)
جنس قسمت داخلی از فلز و قسمت بیرونی پلاستیک فشرده
موجود در دو سایزی ۲۰ و ۱۳ سانتیمتر می باشد.
مناسب جهت روبان دوزی ، گلدوزی و .... می باشد.

سایز