پارچه های کتان پرده (گونی بافت)

125000

پارچه های کتان پرده یا گونی بافت از جمله پارچه هایی هستند که در کار روبان دوزی و گلدوزی با دست مورد استفاده قرار میگیرند این پارچه ها چون درشت بافت هستند به راحتی روبان و نخ گلدوزی از آن عبور میکند و مناسب برای دوخت انواع رومیزی ، کوسن ، سجاده و جانماز و ... می باشند. متراژ این پارچه ها یک و نیم متر در یک ونیم متر می باشد.

رنگ