کارگاه فنری، فلزی یا اهرمی

100000

کارگاه فنری، فلزی یا اهرمی
جنس قسمت داخلی از فلز
قسمت بیرونی پلاستیک فشرده
محصول ترکیه
موجود در دو سایزی که در اسلاید دوم اندازه هاش نوشته شده
قیمت سایز بزرگ ١٠٠ هزار تومان
قیمت سایز کوچک ٩٠ هزار تومان

سایز