پک ۶ عددی کارگاه شیاردار پلاستیکی

158000

ست ۶ سایزی کارگاه شیاردار پلاستیکی با کیفیت مناسب جهت استفاده در گلدوزی و روبان دوزی ، شیار عمیق این کارگاهها برای نگه داشتن بهتر پارچه داخل کارگاه می باشد. سایز کارگاه ها به ترتیت ۷/۵. ۱۰/۵. ۱۴/۵. ۱۸. ۲۲. ۲۶/۵ سانتیمتر می باشد.