• ۳
  • ۲
  • ۴
  • ۶
  • ۵
  • ۸
  • ۷
  • ۹
  • ۱۰
  • سزی جدید الیاف کچه پارسه
سزی جدید الیاف کچه پارسه
42000
موجود

معرفی و مشخصات کالا

سری جدید الیاف طبیعی کچه پارسه
تنوع ۸۵ رنگ با ضخامت ۲۱ میکرون
وزن هر بسته الیاف تک رنگ حدود ۴۰ گرم
معرفی و مشخصات کالا
نظرات کاربران
ارسال نظر
رایانش ابری سپهر طراحی شده توسط