جستجو
18000 11000
توسط مارک :

قیطان آنجل

  • متراژ
  • عرض
  • جنس
نوع نمایش :
9 کالا
مقایسه
قیطان آنجل - بسته ۱۰ متری - کد gumus 212 -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

قیطان آنجل - بسته ۱۰ متری - کد gumus 212

قیطانهای آنجل برای دوختهای درباری و تزیینات روی لباس های فاخر استفاده می شود. مزیت این قیطانها نسبت به قیطانهای ساده به غیر از زیبایی بیشتر، نوع بافت آنجلها می باشد که باعث می شود این قطیان از استحکام زیادی برخوردار شود و نخ کش نگردد
18000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
قیطان آنجل - بسته ۱۰ متری - کد gumus 146 -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

قیطان آنجل - بسته ۱۰ متری - کد gumus 146

قیطانهای آنجل برای دوختهای درباری و تزیینات روی لباس های فاخر استفاده می شود. مزیت این قیطانها نسبت به قیطانهای ساده به غیر از زیبایی بیشتر، نوع بافت آنجلها می باشد که باعث می شود این قطیان از استحکام زیادی برخوردار شود و نخ کش نگردد
18000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
قیطان آنجل - بسته ۱۰ متری - کد gumus 113 -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

قیطان آنجل - بسته ۱۰ متری - کد gumus 113

قیطانهای آنجل برای دوختهای درباری و تزیینات روی لباس های فاخر استفاده می شود. مزیت این قیطانها نسبت به قیطانهای ساده به غیر از زیبایی بیشتر، نوع بافت آنجلها می باشد که باعث می شود این قطیان از استحکام زیادی برخوردار شود و نخ کش نگردد
18000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
قیطان آنجل - بسته ۱۰ متری - کد altin -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

قیطان آنجل - بسته ۱۰ متری - کد altin

قیطانهای آنجل برای دوختهای درباری و تزیینات روی لباس های فاخر استفاده می شود. مزیت این قیطانها نسبت به قیطانهای ساده به غیر از زیبایی بیشتر، نوع بافت آنجلها می باشد که باعث می شود این قطیان از استحکام زیادی برخوردار شود و نخ کش نگردد
18000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
قیطان آنجل - بسته ۱۰ متری - کد 238 g -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

قیطان آنجل - بسته ۱۰ متری - کد 238 g

قیطانهای آنجل برای دوختهای درباری و تزیینات روی لباس های فاخر استفاده می شود. مزیت این قیطانها نسبت به قیطانهای ساده به غیر از زیبایی بیشتر، نوع بافت آنجلها می باشد که باعث می شود این قطیان از استحکام زیادی برخوردار شود و نخ کش نگردد
18000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
قیطان آنجل - بسته ۱۰ متری - کد 232 g -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

قیطان آنجل - بسته ۱۰ متری - کد 232 g

قیطانهای آنجل برای دوختهای درباری و تزیینات روی لباس های فاخر استفاده می شود. مزیت این قیطانها نسبت به قیطانهای ساده به غیر از زیبایی بیشتر، نوع بافت آنجلها می باشد که باعث می شود این قطیان از استحکام زیادی برخوردار شود و نخ کش نگردد
18000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
قیطان آنجل - بسته ۱۰ متری - کد 213 g -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

قیطان آنجل - بسته ۱۰ متری - کد 213 g

قیطانهای آنجل برای دوختهای درباری و تزیینات روی لباس های فاخر استفاده می شود. مزیت این قیطانها نسبت به قیطانهای ساده به غیر از زیبایی بیشتر، نوع بافت آنجلها می باشد که باعث می شود این قطیان از استحکام زیادی برخوردار شود و نخ کش نگردد
18000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
قیطان آنجل - بسته ۱۰ متری - کد 156 g -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

قیطان آنجل - بسته ۱۰ متری - کد 156 g

قیطانهای آنجل برای دوختهای درباری و تزیینات روی لباس های فاخر استفاده می شود. مزیت این قیطانها نسبت به قیطانهای ساده به غیر از زیبایی بیشتر، نوع بافت آنجلها می باشد که باعث می شود این قطیان از استحکام زیادی برخوردار شود و نخ کش نگردد
18000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
قیطان آنجل - بسته ۱۰ متری - کد 128 -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

قیطان آنجل - بسته ۱۰ متری - کد 128

قیطانهای آنجل برای دوختهای درباری و تزیینات روی لباس های فاخر استفاده می شود. مزیت این قیطانها نسبت به قیطانهای ساده به غیر از زیبایی بیشتر، نوع بافت آنجلها می باشد که باعث می شود این قطیان از استحکام زیادی برخوردار شود و نخ کش نگردد
18000
اطلاعات بيشتر

در حال بازیابی ...