30000 11000

قیطان آنجل

متراژ
عرض
جنس
نوع نمایش :
9 کالا
قیطان آنجل - بسته ۱۰ متری - کد altin -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

قیطان آنجل - بسته ۱۰ متری - کد altin

قیطانهای آنجل برای دوختهای درباری و تزیینات روی لباس های فاخر استفاده می شود. مزیت این قیطانها نسبت به قیطانهای ساده به غیر از زیبایی بیشتر، نوع بافت آنجلها می باشد که باعث می شود این قطیان از استحکام زیادی برخوردار شود و نخ کش نگردد
30000
0
قیطان آنجل - بسته ۱۰ متری - کد 232 g -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

قیطان آنجل - بسته ۱۰ متری - کد 232 g

قیطانهای آنجل برای دوختهای درباری و تزیینات روی لباس های فاخر استفاده می شود. مزیت این قیطانها نسبت به قیطانهای ساده به غیر از زیبایی بیشتر، نوع بافت آنجلها می باشد که باعث می شود این قطیان از استحکام زیادی برخوردار شود و نخ کش نگردد
30000
0
قیطان آنجل - بسته ۱۰ متری - کد 213 g -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

قیطان آنجل - بسته ۱۰ متری - کد 213 g

قیطانهای آنجل برای دوختهای درباری و تزیینات روی لباس های فاخر استفاده می شود. مزیت این قیطانها نسبت به قیطانهای ساده به غیر از زیبایی بیشتر، نوع بافت آنجلها می باشد که باعث می شود این قطیان از استحکام زیادی برخوردار شود و نخ کش نگردد
30000
0
قیطان آنجل - بسته ۱۰ متری - کد 156 g -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

قیطان آنجل - بسته ۱۰ متری - کد 156 g

قیطانهای آنجل برای دوختهای درباری و تزیینات روی لباس های فاخر استفاده می شود. مزیت این قیطانها نسبت به قیطانهای ساده به غیر از زیبایی بیشتر، نوع بافت آنجلها می باشد که باعث می شود این قطیان از استحکام زیادی برخوردار شود و نخ کش نگردد
30000
0
قیطان آنجل - بسته ۱۰ متری - کد gumus 212 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

قیطان آنجل - بسته ۱۰ متری - کد gumus 212

قیطانهای آنجل برای دوختهای درباری و تزیینات روی لباس های فاخر استفاده می شود. مزیت این قیطانها نسبت به قیطانهای ساده به غیر از زیبایی بیشتر، نوع بافت آنجلها می باشد که باعث می شود این قطیان از استحکام زیادی برخوردار شود و نخ کش نگردد
ناموجود
0
قیطان آنجل - بسته ۱۰ متری - کد gumus 146 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

قیطان آنجل - بسته ۱۰ متری - کد gumus 146

قیطانهای آنجل برای دوختهای درباری و تزیینات روی لباس های فاخر استفاده می شود. مزیت این قیطانها نسبت به قیطانهای ساده به غیر از زیبایی بیشتر، نوع بافت آنجلها می باشد که باعث می شود این قطیان از استحکام زیادی برخوردار شود و نخ کش نگردد
ناموجود
0
قیطان آنجل - بسته ۱۰ متری - کد gumus 113 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

قیطان آنجل - بسته ۱۰ متری - کد gumus 113

قیطانهای آنجل برای دوختهای درباری و تزیینات روی لباس های فاخر استفاده می شود. مزیت این قیطانها نسبت به قیطانهای ساده به غیر از زیبایی بیشتر، نوع بافت آنجلها می باشد که باعث می شود این قطیان از استحکام زیادی برخوردار شود و نخ کش نگردد
ناموجود
0
قیطان آنجل - بسته ۱۰ متری - کد 238 g -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

قیطان آنجل - بسته ۱۰ متری - کد 238 g

قیطانهای آنجل برای دوختهای درباری و تزیینات روی لباس های فاخر استفاده می شود. مزیت این قیطانها نسبت به قیطانهای ساده به غیر از زیبایی بیشتر، نوع بافت آنجلها می باشد که باعث می شود این قطیان از استحکام زیادی برخوردار شود و نخ کش نگردد
ناموجود
0
قیطان آنجل - بسته ۱۰ متری - کد 128 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

قیطان آنجل - بسته ۱۰ متری - کد 128

قیطانهای آنجل برای دوختهای درباری و تزیینات روی لباس های فاخر استفاده می شود. مزیت این قیطانها نسبت به قیطانهای ساده به غیر از زیبایی بیشتر، نوع بافت آنجلها می باشد که باعث می شود این قطیان از استحکام زیادی برخوردار شود و نخ کش نگردد
ناموجود
0
loading

در حال بازیابی ...

رایانش ابری سپهر طراحی شده توسط